• ការងារ

ការងារ

ក្រុមហ៊ុនជីហ្គៀគ្រុបគឺជាដៃគូផ្ដាច់មុខនៃជណ្ដើរយន្ត Hyundai Elevator ប្រព័ន្ធចំណតរថយន្ត AJ ហើយក៏ជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ធំបំផុតនូវផលិតផលអេឡិចត្រូនិច LG នៅប្រទេសកម្ពុជាដែលបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ ២០១១ ។ ពួកយើងផ្ដល់ជូននូវ ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិចគ្រប់សណ្ឋានចាប់តាំងពី ឧបករណ៍កម្សាន្ត និង ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់នៅក្នុងផ្ទះ ដូចជាម៉ាស៊ីនត្រជាក់គ្រប់ប្រភេទជាដើម សម្រាប់អតិថិជនរបស់យើង ។

ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការរីកលូតលាស់ ការពង្រីកអាជីវកម្មនិងការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងបេសកកម្មតែមួយគត់របស់ពួកយើង "ការរីកលូតលាស់រួមគ្នា" សូមអញ្ជើញបេក្ខជនដែលមានសក្តានុពលឱ្យចូលរួមជាមួយយើងជាមួយនឹងមុខតំណែងខាងក្រោម៖

ការិយាល័យ​ក​ណ្តា​ល

ទូរស័ព្ទ: (+855) 23 888 299
ម៉ោងបើក: Mon to Fri 8am-6pm
អាសយដ្ឋាន: #135A, Monivong Blvd, Monorom,
7 Makara, Phnom Penh 12251
ទូរសារ: (+855) 23 888 189
អ៊ីមែល: info@ggear.com.kh

B2B

ទូរស័ព្ទ: (+855) 16 688 829
ម៉ោងបើក: Mon to Fri 8am-6pm
អាសយដ្ឋាន: #18A, St. 604, Boeung Kok II,
Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia.
អ៊ីមែល: project@ggear.com.kh

Service Hotline

ទូរស័ព្ទ: (+855) 23 222 699
Mon to Sun 8am-8pm

សេវាអតិថិជន

ទូរស័ព្ទ: (+855) 23 888 199
ម៉ោងបើក: Mon to Sat 8am-12pm
អ៊ីមែល: service.pp@ggear.com.kh

GGEAR Pronith

Tel: (+855) 12 345 971 / 12 444 052
Open Hours: Mon to Fri 8am-6pm
Address #168, St. 58AK, Phum Banla S'et, Sangkat Khmuonh, Khan Sensok, Phnom Penh, Cambodia