• ហាងទំនើប LG

1. LG PREMIUM BRANDSHOP MONIVONG

December 2012LG BRAND SHOP សាខា ភ្នំពេញ Tel: 023 888 299 (8am-8pm)

មើលផែនទី

2. LG BRANDSHOP SIEM REAP

anuary 2013LG BRAND SHOP សាខា សៀមរាប Tel: 063 966 199 (8am-8pm)

មើលផែនទី

3. LG BRANDSHOP BATTAMBANG

November 2013LG BRAND SHOP សាខា បាត់ដំបង Tel: 053 952 199 (8am-8pm)

មើលផែនទី

4. LG BRANDSHOP KAMPONG CHAM

October 2014LG BRAND SHOP សាខា កំពង់ចាម Tel: 042 210 299 (8am-8pm)

មើលផែនទី

5. LG BRANDSHOP SIHANOUK VILLE

March 2015LG BRAND SHOP សាខា ក្រុងព្រះសីហនុ Tel: 034 934 199 (8am-8pm)

មើលផែនទី

6. LG BRANDSHOP SEN SOK

August 2019LG BRAND SHOP សាខា សែនសុខ Tel: 092 837 333 (8am-8pm)

មើលផែនទី

7. LG BRANDSHOP PHSAR DOEUMKOR

August 2017LG BRAND SHOP សាខា ផ្សារដើមគោរ Tel: 016 888 301 (8am-8pm)

មើលផែនទី

8. LG BRANDSHOP STUENG MEAN CHEY

December 2017LG BRAND SHOP សាខា ស្ទឹងមានជ័យ Tel: 016 999 481 (8am-8pm)

មើលផែនទី

9. LG BRANDSHOP TAKHMAO

May 2019LG BRAND SHOP សាខា តាខ្មៅ Tel: 016 222 625

មើលផែនទី

10. LG BRANDSHOP KAMPOT

August 2019LG BRAND SHOP សាខា កំពត Tel: 016 555 297 (8am-8pm)

មើលផែនទី

11. LG BRANDSHOP TOUL KORK

July 2020LG BRANDSHOP សាខា ទួលគោក 016 999 654

មើលផែនទី

12. LG BRANDSHOP KAMPONG THOM

October 2020LG BRANDSHOP សាខា កំពង់ធំ Tel: 016 888 745

មើលផែនទី

13. LG BRANDSHOP KAMPONG SPEU

December 2020LG BRANDSHOP សាខា កំពង់ស្ពឺ Tel: 015 666 240

មើលផែនទី

14. LG BRANDSHOP TAKEO

Near Takeo Market, National Road 2, Krong Doun Kaev, សាខា តាកែវ Tel: 016 222 765

មើលផែនទី

15. LG BRANDSHOP STEUNG TRENG

Street 64, Krong Stung Treng Tel: 015333981

មើលផែនទី

16. LG BRANDSHOP SVAYRIENG

3QMW+3FQ, Krong Svay Rieng Tel: 016 888 472

មើលផែនទី

GGear Head Office

#135A, Monivong Blvd, Monorom, 7 Makara, Phnom Penh 12251. Tel: 023 888 199 (8am-6pm)

មើលផែនទី

GGear B2B

#18A, St. 604, Boeung Kok II, Phnom Penh, Cambodia. Tel: 023 888 399 (8am-6pm)

មើលផែនទី

ការិយាល័យ​ក​ណ្តា​ល

ទូរស័ព្ទ: (+855) 23 888 299
បើកម៉ោង: Mon to Fri 8am-6pm
អាសយដ្ឋាន: #135A, Monivong Blvd, Monorom,
7 Makara, Phnom Penh 12251
ទូរសារ: (+855) 23 888 189
អ៊ីមែល: info@ggear.com.kh

B2B

Tel: (+855) 23 888 399
Open Hours: Mon to Fri 8am-6pm
Address: #18A, St. 604, Boeung Kok II,
Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia.
Email: project@ggear.com.kh

Service Hotline

Tel: (+855) 23 222 699
Mon to Sun 8am-8pm

សេវាអតិថិជន

Tel: (+855) 23 888 199
Open Hours: Mon to Sat 8am-12pm
Email: service.pp@ggear.com.kh