ប្រូម៉ូសិនរដូវក្ដៅ

April 18, 2019 - May 17, 2019 (Expired)

ប្រូម៉ូសិនរដូវក្ដៅ

April 18, 2019 - May 17, 2019 (Expired)

តោះៗប្រូម៉ូសិនសម្រាប់រដូវក្ដៅមកដល់ហើយ!!! អតិថិជនដែលទិញម៉ាស៊ីនត្រជាក់ LG DUALCOOL ចាប់ពីថ្ងៃទី 18 មេសា ដល់ 17 ឧសភា នៅគ្រប់សាខា LG Brandshopនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 15% ហើយកាន់តែពិសេសលោកអ្នកអាចមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ថែមទៀតផង

ពត៌មានបន្ថែម☎️ 023 222 699
#LGBrandshop #LGDUALCOOL

Top